THÔNG TIN LIÊN HỆ

 Công ty TNHH Thực Phẩm Minh Thoa

Địa chỉ : số 75 tổ 12 phường Thạch Bàn – quận Long Biên – Hà Nội

Điện thoại: 0974 989 964

 Email: tpminhthoa@gmail.com

 Website: thucphamminhthoa.com