CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM

–           Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thực Phẩm Minh Thoa

–           Địa chỉ trụ sở đăng ký kinh doanh: Số 75, tổ 12, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 097 4989 964             Email: tpminhthoa@gmail.com

–           Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0104852954      do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội       cấp ngày 10/08/2010

–           Ngành nghề kinh doanh chính: Cung cấp thực phẩm, suất ăn vào các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội

Công ty TNHH thực phẩm Minh Thoa xin cam kết:

+ Cung cấp thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.

+ Thực hiện đúng quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong bảo quản, vận chuyển thực phẩm.

+ Đảm bảo địa điểm sản xuất/ kinh doanh và nguồn gốc thực phẩm như hồ sơ đã đăng ký.

+ Cam kết trách nhiệm và mức đền bù đối với trường hợp xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm do đơn vị cung cấp.

+ Đơn vị cam kết tham gia bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm sản phẩm đơn vị cung cấp.

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2020

                                                                                            Chủ cơ sở